Logische oplossingen...

voor de scheepvaart


Het Eprop-systeem is een frequentiegeregelde diesel-elektrische aandrijving die het mogelijk maakt dat een normaal binnenvaartschip tot wel 40% minder brandstof verbruikt zonder ook maar iets aan snelheid te verliezen. Dit resultaat wordt bepaald door op een andere manier te kijken naar het hele schip, zijn normale vaargedrag en de gewenste snelheid. De voortstuwingstrein wordt hierop afgestemd en blijkt dan een veel gunstiger brandstofrendement te behalen.

 

De conventionele aandrijftrein

Voor de berekening van het benodigde vermogen is het nog steeds gebruikelijk om te kijken naar een schip dat vol beladen een bepaalde snelheid moet halen en daarop wordt het motorvermogen en de schroef afgestemd. Dat in de dagelijkse praktijk het schip slechts zelden geheel is afgeladen en lang niet altijd het volle motorvermogen gebruikt wordt niet meegewogen. Voor- of tegenstroom varen, ondiep water, met of zonder duwbak, geeft ook een heel andere optimale schroef/motor combinatie. Toch gaat men bij het ontwerpen van een scheepsvoortstuwing overwegend uit van een afgeladen schip in diep water, een situatie die slechts zelden voorkomt en dus is de voortstuwingsinstallatie zelden optimaal.


De D&A® benadering

Het D&A® Eprop concept beschouwt het hele gebruiksprofiel van een schip. Hoe vaak wordt met hoeveel lading gevaren? Hoeveel voor- en tegenstroom? Hoeveel vermogen wil men onder al die omstandigheden gebruiken? Etc. Door vervolgens in plaats van één grote hoofdmotor, een net van kleinere generatorsets te installeren, kan afhankelijk van het gevraagde vermogen voor een andere generator-combinatie gekozen worden. De programmatuur, die de frequentie-regelaar bedient, zorgt voor de interactie. Dankzij de frequentieregelaar en een speciaal aangepaste schroef kan men dus veel beter gebruik maken van het ter beschikking staande vermogen en een beter brandstofrendement behalen.


Terug

Conventioneel

De hoofd-dieselmotor aan boord wordt in principe alleen voor de voortstuwing gebruikt, dus alleen om de schroef aan te drijven. De boegschroef en bijvoorbeeld een ladingpomp maken gebruik van losse dieselmotoren. De conven-tionele aandrijftrein kent dus slechts een paar schakels die tezamen de efficiency van de voortstuwing bepalen.

Lees verder

 Innovatief

Bij de nieuwe benadering van diesel-elektrische voortstuwing (het Eprop concept) heb je hetzelfde schip, in het achterschip zit gewoon een schroef en er hangt nog steeds hetzelfde roer achter. Het grootste verschil zit in de opbouw van de aandrijving. Hier is geen sprake meer van 'losse schakels' maar van een complete keten.

Lees verder

 


 

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over de mogelijkheden in úw specifieke situatie? Neem gerust contact met ons op. Wij brengen u graag op efficiënte ideeën.

Brouwerstraat 28    2984 AR   Ridderkerk   The Netherlands
tel.: +31 (0)180 419001   fax: +31 (0)180 419707   e-mail: info@da-electric.nl