De conventionele aandrijftrein

 

De hoofd-dieselmotor aan boord wordt in principe alleen voor de voortstuwing gebruikt, dus alleen om de schroef aan te drijven. De boegschroef en bijvoorbeeld een ladingpomp maken gebruik van losse dieselmotoren. De conventionele aandrijftrein kent dus slechts een paar schakels die tezamen de efficiency van de voortstuwing bepalen.

Bij het berekenen van het benodigde vermogen van de aandrijftrein en het bepalen van de optimale schroef/dieselmotor-combinatie wordt voornamelijk uitgegaan van een volledige belading, een bepaalde snelheid – meestal vol vermogen – en diep water. Het resultaat: een motor die binnen een zeer beperkt toerenbereik het volledige vermogen levert met een optimaal brandstofrendement én een daarop afgestemde schroef die dat beschikbare vermogen optimaal omzet in voortstuwend koppel.

Een ijzersterke combinatie dus .... mits de vermogensvraag vrijwel continu binnen het optimale maar beperkte toerenbereik ligt, dus op langere strekken, goed beladen en zonder meervoudig gebruik te maken van de beschikbare energie. Indien de vermogensvraag buiten dat optimale toerenbereik komt daalt het rendement van de schroef/dieselmotor-combinatie zeer snel en zeer fors. 


Overall kan gesteld worden dat in een optimale situatie bij een schroef/dieselmotor-combinatie van de energie in de brandstof circa 22% wordt omgezet in stuwkracht. Wanneer het schip minder beladen is of om welke rede dan ook buiten het optimale toerenbereik komt, zakt dit rendement aanzienlijk. Afwijkingen van het optimale toerental en het daarmee gepaard gaande rendementsverlies komen in de dagelijkse praktijk helaas maar al te vaak voor. De vermogensvraag wordt beïnvloed door zeer wisselende omstandigheden zoals watertoevoer (vaarsnelheid, op- en afvaart), oneffenheden op de scheepshuid, beladingsgraad, waterdiepte, etc. De enige regelmogelijkheid die de schipper heeft is het toerental. Als de omstandigheden dus aanleiding geven om een tijdje ‘gas terug te nemen’, dan daalt het rendement van de traditionele schroef/dieselmotor-combinatie van gemiddeld 22% naar 17% of zelfs lager.


Terug

Brouwerstraat 28    2984 AR   Ridderkerk   The Netherlands
tel.: +31 (0)180 419001   fax: +31 (0)180 419707   e-mail: info@da-electric.nl