Lopende projecten

 

Hydrographic Research Vessel "Geo Ranger"


7 MAART JL. IS BOUWNUMMER 864 SUCCESVOL VAN DE HELLING GEGLEDEN BIJ

SCHEEPSWERF KONINKLIJKE NIESTERN SANDER:


Koninklijke Niestern Sander en Geo Plus B.V. hebben het contract getekend voor de bouw van een

hydrografisch onderzoeksschip "Geo Ranger". Het 41-meter lange hydrografische onderzoeksvaartuig

is ontworpen in samenwerking met scheepsontwerper Conoship International B.V. en zal vanaf het 

voorjaar van 2020 door Geo Plus B.V. worden verhuurd aan partijen die onderzoek verrichten, zoals

baggermaatschappijen en bedrijven die windparken op zee bouwen en onderhouden. Het schip wordt 

gebouwd onder toezicht van Lloyd's Register. Aan boord vind je de nieuwste duurzame technieken, zoals

geavanceerde dieselelektrische voortstuwing, warmteterugwinning uit het koelwater van de dieselgeneratoren

en led-verlichting. Door het ontbreken van een nooddieselgenerator worden de noodvoorzieningen gevoed

door batterijen. 


TSHD 347

D&A®electric zorgt voor het ontwerp, de uitvoering, inbedrijfname en turn-key oplevering van decomplete aandrijving, bestaande uit:


- 1 D&A® Drive network panel, gebaseerd op het D&A®Eprop® concept

- 2 remweerstanden propeller

- 2 remweerstanden boegschroef

- 2 D&A® Eprop panelen voor de voortstuwing (PS and SB)

- 2 D&A® Ebow panelen

- 2 D&A® Statische omvormers voor het normale boordnet

- 1 Wal transformator

- 2 Voedingstransformators voor LARS voeding en ROV voeding

- D&A® HMI (Human Machine Interface)

- 2 Elektromotoren voor de voortstuwingen

- 2 Elektromotoren voor de boegschroef

- 4 Generatoren


D&A®Eprop® heeft enorme voordelen in vergelijking met traditionele voortstuwing systemen.

Hierdoor geeft D&A®Eprop® een forse brandstof besparing.

De hoge stuwkracht/vermogen-ratio van D&A®Eprop® is beschikbaar tijdens het volledige gebruik van de

voortstuwing. De directe gevolgen zijn een extreme acceleratie, de mogelijkheid tot paaltrekken en een

hogere scheepsnelheid; allen gecombineerd in een enkel voortstuwingsysteem.

  

Sleephopperzuiger (TSHD 347) "Anchorage" voor De Hoop Bouwgrondstoffen in Terneuzen

 

Barkmeijer Shipyards bouwt op zijn werf in Stroobos een sleephopperzuiger voor De Hoop

Bouwgrondstoffen gevestigd in Terneuzen. Het schip met de naam "Anchorage" is

ontworpen voor het baggeren van zand en grind aggregaten op de zeebodem en

beschikt over een opslagcapaciteit van 3000 m3. Aan boord is accommodatie voor 14

opvarenden. De oplevering van schip staat gepland voor voorjaar 2020.

De sleephopperzuiger krijgt een dieselelektrische installatie om het energiegebruik

en de emissies sterk te reduceren. Met een onderwaterpomp in de zuigbuis kan het schip

zand of grind van de Noordzeebodem zuigen. De pomp perst het zand/water- of grindwater-

mengsel in de hopper. Tijdens de reis naar de loshaven wordt het water uit het zand of grind

gepompt, zodat de lading 'droog' kan worden gelost. Het lossen gaat met behulp van een aan

boord geïnstalleerde loswagen met grijper.

  

D&A®electric zorgt voor het ontwerp, de uitvoering, inbedrijfname en turn-key oplevering van de complete

aandrijving, bestaande uit: 

- 1 D&A® Drive network panel

- 1 D&A® Drive network panel voor barge AFT

- 2 D&A®Eprop® panel (PS and SB)

- 2 remweerstanden propellers (PS and SB)

- 1 D&A®Eprop® controller

- 2 D&A® Bridge control panel voor D&A®Eprop®

- 1 D&A® Bridge control panel voor D&A® Ebow

- 1 D&A® statische omvormer voor het normale boordnet

- 1 D&A® HMI (Human Machine Interface)

- Elektromotoren voor D&A®Eprop® aandrijving

- Generatoren

 

D&A®Eprop® heeft enorme voordelen in vergelijking met traditionele voortstuwing systemen. 

Hierdoor geeft D&A®Eprop® een forse brandstof besparing.

De hoge stuwkracht/vermogen-ratio van D&A®Eprop® is beschikbaar tijdens het volledige gebruik van de

voortstuwing. De directe gevolgen zijn een extreme acceleratie, de mogelijkheid tot paaltrekken en een hogere

scheepsnelheid; allen gecombineerd in een enkel voortstuwingsysteem.

 

 


 

Drie duwboten - Chemgas Shipping


Recentelijk heeft Barkmeijer Shipyards de opdracht ontvangen van Chemgas Shipping voor het

bouwen van 3 duwboten. D&A®electric is verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering,

inbedrijfname en turn-key oplevering van de complete aandrijving conform het unieke

D&A®Eprop® concept.

 

Type         : binnenvaart duwboten

Eigenaar  : Chemgas Shipping

Werf         : Barkmeijer Shipyards

Jaar           : 2020/2021


Meer informatie volgt later.

 

 


 

Twee havenduwboten - ThyssenKrupp Veerhaven


Recentelijk heeft Barkmeijer Shipyards de opdracht ontvangen van ThyssenKrupp Veerhaven

voor het bouwen van 2 havenduwboten. D&A®electric is verantwoordelijk voor het ontwerp,

de uitvoering, inbedrijfname en turn-key oplevering van de complete aandrijving conform het

unieke D&A®Eprop® concept.

 

Type         : havenduwboten

Eigenaar  : ThyssenKrupp Veerhaven

Werf         : Barkmeijer Shipyards

Jaar           : 2020/2021


Meer informatie volgt later.


  

Brouwerstraat 28    2984 AR   Ridderkerk   The Netherlands
tel.: +31 (0)180 419001   fax: +31 (0)180 419707   e-mail: info@da-electric.nl