D&A® DPMS
Een verdere optimalisatie van de diesel-elektrische aandrijving kan worden bereikt door de Eprop te combineren met een Distributed Power Management System, het D&A® DPMS. Terwijl de Eprop het toerental van de schroef regelt, zorgt het DPMS voor een optimale inzet van het totaal beschikbare vermogen. Hiertoe wordt in elke generator de standaard besturing vervangen door een PLC met extra powermanagement-software. De PLC regelt en bewaakt ‘zijn’ generator op basis van ingeprogrammeerde informatie die continu aangevuld wordt met gegevens van de andere PLC’s. Deze effectieve samenwerking zorgt ervoor dat het rendement van de gecombineerde generatoren optimaal is, ongeacht de vermogensvraag. Doordat elke generator is voorzien van een volwaardig en onafhankelijk regelcircuit vervalt bovendien de noodzaak van een back-up systeem.

Kostenefficiënt

Een veelgehoorde opmerking is dat de een frequentiegeregelde diesel-elektrische aandrijving wel duurder zal zijn dan een conventionele aandrijflijn, de realiteit is echter dat de totale bedrijfskosten láger worden!

Lees verder 

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over de mogelijkheden in úw specifieke situatie? Neem gerust contact met ons op. Wij brengen u graag op efficiënte ideeën.

Brouwerstraat 28    2984 AR   Ridderkerk   The Netherlands
tel.: +31 (0)180 419001   fax: +31 (0)180 419707   e-mail: info@da-electric.nl