PSV Polaris - PSV Pollux - PSV Procyon


Deze reeks van drie loodsvaartuigen zijn gebouwd ter vervanging van de huidige schepen van het Loodswezen. De zogeheten ‘stationsvaartuigen’ (PSV ­Pilot Station Vessels) worden ingezet op de redegebieden, voor het beloodsen van schepen van en naar de Rotterdamse havens, de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse havens aan de Schelde. De loodsboten liggen permanent op zee en zijn de spil in het logistieke proces van het aan boord brengen en afhalen van de registerloodsen.
De nieuwe loodsvaartuigen worden door twee hoofdelektromotoren en zes motoren dieselelektrisch voortgedreven. Hierdoor kan tijdens normale stationsoperaties gebruik worden gemaakt van een sterk gereduceerd vermogen. Door de dieselelektrische voortstuwing en een nieuwe elektronische aansturing van de motoren wordt een verlaging van het brandstofverbruik gerealiseerd van zo’n 30 tot 40% en dus mindere uitstoot. Het schip beschikt bovendien over een door D&A® electric ontworpen ‘kick-down’. Hierbij wordt het maximale voortstuwingsvermogen van de zes generatoren binnen 24 seconden bereikt om nood- en uitwijk-manoeuvres te maken. De schepen kunnen een snelheid tegen de golven bereiken van 14 knopen in plaats van 4 knopen bij de oude loodsboten. 

 

   

D&A®electric zorgde voor het ontwerp, de uitvoering, inbedrijfname en turn-key oplevering van de complete aandrijving, bestaande uit: 

- 2 D&A® hoofdschakelborden (BB en SB) voor 6 generatoren

- 1 D&A® DPMS vermogen beheer systeem

- 1 D&A® gebruikers interface systeem

- 2 D&A® Eprop panelen voor de voortstuwing, elk van 1700kW

- 2 D&A® Ebow panelen voor de boegschroeven, elk van 350kW

- 2 D&A® starter panelen voor  vier hydraulische pompen, elk van 100kW

- 4 D&A® statische omvormers voor het normale boordnet,  elk van 250kVA

- 6 generatoren geschikt voor het D&A® aandrijfnet

- 2 elektromotoren voor de voortstuwingen

- 2 elektromotoren voor de boegschroeven

 

Terug

   

 

Rendement flexibel vermogen

Het Eprop-systeem is een frequentiegeregelde diesel-elektrische aandrijving die het mogelijk maakt dat een normaal schip tot wel 40% minder brandstof verbruikt zonder ook maar iets aan snelheid te verliezen. Dit resultaat wordt bepaald door op een andere manier te kijken naar het hele schip, zijn normale vaargedrag en de gewenste snelheid. De voortstuwingstrein wordt hierop afgestemd en blijkt dan een veel gunstiger brandstofrendement te behalen.

Lees verder

 


 

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over de mogelijkheden in úw specifieke situatie? Neem gerust contact met ons op. Wij brengen u graag op efficiënte ideeën.

Brouwerstraat 28    2984 AR   Ridderkerk   The Netherlands
tel.: +31 (0)180 419001   fax: +31 (0)180 419707   e-mail: info@da-electric.nl